Колко от нас са наясно и допринасят с мнения и предложения при изработването на местния бюджет?

Когато става дума за бюджет и финанси, обикновено се търсят експертни мнения или становища на съответните институции като се смята, че гражданите не могат да се произнасят по темата, защото им липсва необходимата компетентност. Не съществува, поне на ниво местно управление, и поне по моите впечатления, интерес у хората и потребност да знаят  какво е предвидено в бюджета на общината, в която живеем, още по-малко да използват възможностите да отправят препоръки и предложения за това как да се използва този бюджет, формиран с част от собствените им пари.

Тъй като се убедени, че взаимодействието между граждани и местна власт при разработване и приемане на общинския бюджет е от полза и за двете страни, поставям на обсъждане от вас идеята за използването на “обществен форум” като подход, който дава равнопоставен диалог, взаимно обучение, информиране и прозрачност. Тази форма не е непозната и отдавна се прилага в повече от 40 български общини. За разлика от публичните обсъждания, които се правят в нашата община при обсъждане на бюджет за нова бюджетна година, които се провеждат еднократно и често пъти без особена гражданска активност, при обществения форум се провеждат няколко последователни дискусии (съобразно основните елементи и етапи на разработване на общинския бюджет). Те задължително се предхождат от обучение, в което могат да участват както жители на общината, организации и медии, така и представители на общинския съвет и местни институции.

Колко от вас биха се включили в обществен форум за обсъждане на следващия бюджет?

Споделяне

3 коментара към “Колко от нас са наясно и допринасят с мнения и предложения при изработването на местния бюджет?”

  1. Обща оценка +1 , 1 глас до тук
    Гласуване

    Това звучи интересно, но е много важно кога и как се провеждат тези обсъждания. Ако е възможно през тази платформа да може да се направи виртуално място, на което хората заинтересовани да могат да се включат, да следят и коментират, както платформи като фейсбук позволяват.

  2. Обща оценка 0 , 0 гласа до тук
    Гласуване

    Да, ако идеята събере достатъчно гражданска подкрепа, бихме могли да създадем такова пространство тук, за по-голяма прозрачност и улеснение на хората, които искат да вземат отношение и да бъдат част от обществен форум във виртуалното пространство. Вероятно преди реално провеждане на физически обществен форум с граждани, ще е по-практично да се разиграе виртуално подхода.

Вашият коментар